psi.info

Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu.

Výchova a výcvik psa

V této rubrice se věnujeme povaze psa, jeho sociálnímu chování, výchově psa od štěněte, jako je nácvik čistoty a základní výchova poslušnosti. Najdete zde i pokročilý výcvik, speciální výcvik a výcvikové metody. Tato rubrika také obsahuje nové výcvikové disciplíny a aktivity, kterým se můžete věnovat spolu se svým psem. Nové informace a poznatky budou postupně doplňovány, a uvítáme i příspěvky čtenářů, kterými nás mohou seznámit se svými konkrétními zkušenostmi při výchově a výcviku svého psa.

Základní výcvik můžete začít ihned po odběru štěněte, současně s výchovou k čistotě. Štěňata však nevydrží být dlouho soustředěná, proto by doba cvičení měla být zpočátku asi 10 minut. Ke cvičení zvolte klidné místo, kde nebudete nikým rušeni. Cvičení musí být pro štěně zábavné, mělo by probíhat formou hry. Výcvik můžete provádět i u staršího psa, pokud si jej pořídíte, výcvik však bude probíhat pomaleji a bude zapotřebí větší trpělivosti. Vždy však začněte psa cvičit od okamžiku, kdy si jej přivezete domů.
Základem výcviku je nácvik čistoty, jehož podrobný popis najdete v rubrice „Péče o psa – Péče o štěně – Nácvik čistotnosti“, přivyknutí psa na jméno, přivyknutí na obojek a na vodítko. Současně s tímto návykem můžete začít s výcvikem, nejdříve naučte psa přijít na zavolání, nezapomeňte na povely „fuj“ nebo „dost“, v další fázi naučíte svého psa chůzi na vodítku, chůzi u nohy bez použití vodítka, cviky „sedni“, „lehni“ a cvikem „zůstaň“ a nácvikem lehu ve vzdálenosti je základní výcvik poslušnosti ukončen.
Posledni komentare
07.06.2012 22:05:25: What time is this call in? Xx kursy windsurfingu
Jako výcvikové pomůcky budete zpočátku užívat pouze obojku a vodítka. Pro štěně postačí lehký, úzký, kožený obojek, jehož velikost musí být taková, aby štěněti nebyl ani příliš těsný, ani příliš volný. Správnou velikost obojku poznáte tak, že za něj volně vložíte dva prsty. Pro výcvik dospívajícího psa středního a velkého plemene je vhodné si opatřit stahovací obojek, pro malá a trpasličí plemena postačí i nadále obojek kožený. Stahovací řetízkový obojek by neměl být příliš úzký a měl by mít větší vůli, než obojek kožený, asi 5 cm. Rozhodnutí pro používání stahovacího obojku je však na vás, někteří psi jej nepotřebují, a při nesprávném používání můžete dokonce psovi ublížit. Obecně platí, že stahovací obojek by se měl použít pouze v případě, že pes nevykonává určitý úkon na daný povel. V žádném případě nemůžeme doporučit použití ostnatého obojku, pokud psa vychováváte systematicky a důsledně, není tato drastická pomůcka zapotřebí.

Vodítka byste si měli opatřit dvě, jedno normální délky, tedy asi 2 metry, a jedno prodloužené, asi desetimetrové. Vodítko by mělo být 1,5 – 2 cm široké a na konci opatřené karabinou z nerezavějícího materiálu.
Při cvičení je nutné používat vždy stejné povely, které musí být vždy vysloveny srozumitelně a s důrazem. Můžete také využít signálů ruky a dlaní, které jsou však viditelné pouze na určitou vzdálenost. Pokud chcete v budoucnu užívat těchto signálů, užívejte je, spolu s vyslovenými povely, hned od začátku výcviku. Jako výchovného prostředku zpočátku užívejte obojku a vodítka.
Reakci psa na povely, které mu dáváte můžete ovlivnit pochvalou nebo pokáráním. Tresty však při základním výcviku nemají téměř žádný význam, proto se snažte psa co nejvíce ovlivňovat pozitivně. Pes si vše, co po něm vyžadujete zapamatuje mnohem lépe, pokud není ve stresu. Pochvalu použijte vždy, když pes provede správně činnost, kterou jste po něm požadovali. Při chválení psa je důležitá intonace hlasu, pochvala by měla být vyslovena nadšeným, pronikavým hlasem (velký efekt má vaše nadšené pochvalné jásání), poplácání a hlazení. Pochvala by také měla být vždy spojena s odměnou ve formě pamlsku.

Pokud jste již nuceni použít trest, abyste psa donutili ukončit nějakou činnost, potom vždy ve chvíli, kdy je nepřístojnost vykonávána. Nikdy netrestejte psa dodatečně. Nebude schopen pochopit, za co trest přišel. Trest by měl být prvořadě hlasový, pes je velmi citlivý na naši intonaci hlasu a pochopí, že činnost, kterou v danou chvíli vykonával, je špatně. Trest tělesný by měl být používán minimálně, nikdy jej neprovádějte rukou, ale vždy nějakým předmětem, u štěněte např. novinami. Pokud byste psa trestali rukou, bude se potom vaší ruky bát a bude reagovat na každý rychlejší pohyb vaší ruky bázlivě. Správným způsobem trestu je například uchopení psa za šíji, zvednutí a zatřesení. Takový způsob by ve smečce použila fena. Současně s tímto úkonem psa důrazně pokárejte, trest však už neopakujte.
Od prvního dne, kdy si přivezete psa domů, jej začněte přivykat na jméno, kterým jej budete v budoucnu oslovovat. Není důležité, jestli je to jméno, které používal chovatel, jméno podle průkazu původu nebo jméno, které vyberete sami. (Pokud však psa budete v budoucnu vystavovat na výstavách, prezentujete jej vždy pod jménem z průkazu původu.) Jméno, kterým psa budete oslovovat by mělo být dobře a důrazně vyslovitelné, ale nesmí být zaměnitelné s žádným z povelů, které budete užívat při výcviku. Psa přivykejte na jméno tak, že veškeré příjemné činnosti budete začínat vyslovením psova jména. Začněte jméno vyslovovat s miskou v ruce před každým krmením, když pes přijde, pochvalte jej, misku položte a nechte jej se nažrat. I později, když už pes na jméno přivykl, a na vaše vyslovení jeho jména přijde, nezapomeňte ho odměnit pamlskem.

Důležité: Pes si nikdy nesmí spojit své jméno se stresovou situací, proto při přivykání na jméno je vyslovujte pouze ve spojení s pro psa příjemným prožitkem.
Opravdové přátelství mezi psem a kočkou může vzniknout, pokud je seznámíte v době, kdy oba vyrůstají a žijí dále společně. Těžkosti mohou nastat v případě, že si přivedete do bytu, kterému již vládne dospělá kočka, malé štěně. Kočka bude pravděpodobně na psa syčet a prskat. Některé kočky před psem utíkají, potom buďte připraveni psa zadržet, aby kočku nehonil. Snažte se, aby si na sebe pes s kočkou zvykli. Velmi důležité je první setkání, které by mělo probíhat v klidném ovzduší. Při prvním seznamování držte psa na vodítku a přiveďte ho ke kočce. Současně oba uklidňujte tichým hlasem. Tyto „schůzky“ často opakujte, a sledujte, jak se vztah psa a kočky vyvíjí. Aby si zvykli na svůj pach, položte každému do pelíšku něco, co patří tomu druhému. Nikdy pro nadšení z nového přírůstku nezapomínejte na zvíře, které jste měli dřív, věnujte jim oběma stejnou míru pozornosti a nedopusťte, aby na sebe začali žárlit. O samotě je nechejte až v případě, že jste si jisti, že se nemůže nic stát. Přátelství mezi těmito tvory bývá potvrzeno tím, že kočka se tře hlavou o psa a pes líže kočce kožich. Ani při setkání vašeho psa s cizí kočkou jej nikdy nenechejte, aby ji honil. Vždy se snažte psa naučit, aby kočku toleroval.
Správný vztah k ostatním příslušníkům svého rodu může mít jen ten pes, kterému bylo od mládí umožněno navazovat kontakt s ostatními psy. Na vycházce se štěnětem je nikdy neberte do náručí a ni neodtahujte na vodítku, pokud potkáte dospělého či většího psa. Takovým jednáním ze štěněte vyroste buď bázlivý nebo, a to ve více případech, agresivní jedinec. Dospělý pes obvykle vašemu štěněti neublíží. Přesto byste jej neměli nechat běžet ke každému cizímu psovi. Se známými psy jej však nechejte se pozdravit nebo i pohrát.
Děti v rodině
Pes se většinou chová vůči dětem tak, jako vůči štěňatům, to znamená velmi tolerantně. Není to však důvodem, abyste dítěti dovolili, aby se psem zacházelo hrubě. Dítě může při svých bouřlivých a hlasitých hrách psovi ublížit, a je na vás, abyste tomu zabránili, a dítěti vysvětlili, jak se má k psovi chovat. Děti by měly být poučeny, že štěně nemají stále zvedat ze země, vyrušovat je při jídle či odpočinku, a že pes není jejich hračka, ale kamarád. Starší děti již můžete zapojit do péče o psa, mohou vám také pomoci s výcvikem. Je potřeba připomenout, že pes nikdy bezdůvodně neublíží dítěti. Jiná situace nastává, pokud se narodí miminko do domácnosti se psem. V tomto případě je důležité psa neodstrkovat, aby nezačal žárlit a nepokládal příchod dítěte za narušení hierarchie ve smečce (rodině). Ihned po příjezdu s miminkem domů dítě psovi ukažte. Nezapomeňte přitom psa hladit a mluvit na něj. Také nezapomínejte dodržovat psovi režim v krmení a vycházkách. Pokud pes chodí na vycházky s vámi i s miminkem v kočárku, nemá důvod na něj žárlit.

Cizí děti
Pokud se pes vůči cizímu dítěti chová agresivně, je to většinou proto, že jej dítě zlobí. Děti, zvláště pokud je jich víc, rády cizí psy dráždí. Pokud se dospělý pes chová agresivně k cizím dětem, je příčina většinou v tom, že s nimi nemá dobré zkušenosti z mládí. Vašeho psa byste nikdy neměli nechat bez dozoru při setkání s cizími dětmi.
K cizím lidem by se měl pes chovat přirozeně, neměl by vůči nim být ani plachý, ani přehnaně přátelský, ale ani agresivní. Uvnitř svého teritoria by měl být ostražitý, venku by měl být vůči cizím lidem lhostejný. Pes by se měl také naučit ignorovat lidi, kteří na něj promluví. Jako majitelé psa byste měli psu zabránit jak v důvěrnostech k cizím lidem, tak v agresivnímu chování.
1  
2  
3