psi.info

Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu.

Zrakové ústrojí

Zrakové ústrojí je orgán, který zachycuje světelná podráždění. Tvoří je oko, přídatná zraková ústrojí a oční nerv.
Oko je uloženo nedaleko mozku v očnici - orbitě a s mozkem je spojeno očním nervem. Popisujeme na něm oční kouli a přídatná zraková ústrojí. Stěna oční koule se skládá ze tří vrstev - vazivového obalu, cévního obalu a vnitřního obalu. Vazivový obal je rozdělen na bělimu a rohovku. Bělima je tuhá, neprůhledná blána, bílé až namodralé barvy, která tvoří ochranný obal pro hlubší vrstvy oka a slouží k úponu okohybných svalů. Vpředu přechází v průhlednou, bezbarvou a vyklenutou rohovku. Cévní obal oční koule se dělí na nejrozšířenější část - cévnatku, která přechází v řasnaté těleso a duhovku. Cévnatka je tenká blána, bohatě protkaná spletí krevních kapilár, vystýlající celou zadní polokouli. Řasnaté těleso tvoří přední pokračování cévnatky a je silnější. Z předního okraje řasnatého tělesa vystupuje duhovka, která odděluje přední oční komoru od zadní. Duhovka má ve svém středu otvor - zornici. Vnitřní obal oční koule tvoří sítnice, z níž část neobsahuje zraková čidla a tvoří tedy slepou část sítnice, část se rozkládá v místě, kam mohou dopadat světelné paprsky, jsou zde vyvinuta zraková čidla, a tvoří tedy vidomou část sítnice. V této vidomé části sítnice je spleť nervů a nervových zakončení ve formě čípků a tyčinek, ve kterých začíná nervová zraková dráha. Ze zadní části oční koule vystupuje oční nerv. Obsah oční koule tvoří čočka, sklivec a komorový mok. Čočka je uložena těsně za duhovkou a zornicí, v této poloze ji udržuje závěsný aparát čočky, při jehož napětí se čočka oplošťuje, při uvolnění čočka zvětšuje vypouklost. Změny vypouklosti čočky nazýváme akomodace. Čočka nemá vlastní cévy ani nervy, její význam spočívá v tom, že vrhá na sítnici reálný obrácený obraz pozorovaného předmětu. Celý prostor za čočkou vyplňuje rosolovitá, průhledná hmota - sklivec. Mezi rohovkou a čočkou jsou dutiny, které tvoří přední a zadní oční komoru, ty jsou od sebe částečně oddělené duhovkou. Tyto komory jsou vyplněny komorovým mokem, bezbarvou tekutinou, která je svou skladkou totožná s mozkomíšním mokem.
Přídatná zraková ústrojí zajišťují ochranu oční koule a umožňují jí pohyb. Mezi přídatná ústrojí oka patří očnice, oční svaly a provázky, víčka, spojivky a slzné ústrojí. Očnice - orbita - je hluboká, kostěně ohraničená jáma, ve které je uložena oční koule. Pohyb oční koule umožňují oční svaly, patří k nim i zvedač horního víčka. Mechanickou ochranu oka proti poranění zajišťují oční víčka, opatřená řasami. Na vnitřním okraji oka jsou drobné žlázky, které se také podílejí na vytvoření vhodného prostředí pro funkci oka. Spojivka je sliznice, která kryje přední plochu oční koule a vystýlá i vnitřní plochu víček. Neustálé zavlažování oka, které je nutné k tomu, aby jeho povrch nevysychal, zajišťuje slzné ústrojí. Skládá se ze slzné žlázy a odvodných cest.Oční koule
1. rohovka
2. bělima
3. přední oční komora
4. zadní oční komora
5. duhovka
6. řasnaté těleso
7. čočka
8. zrakový nerv
9. spojivka
10. cévnatka
11. sítnice
12. sklivec