psi.info

Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu. Vítejte na PSI.info tento blog je tu jen pro vás a my doufáme,že se vám zde bude líbit a budete se sem i vracet nadále přejeme příjemnou zábavu.

Kožní soustava

Kožní soustavu tvoří soubor důležitých ústrojí, která oddělují vnitřní organismus od vnějšího prostředí a chrání organismus před vlivy vnějšího prostředí.

Kůže
Kůže psa je tenká a jemná a pokrývá celé jeho tělo. Díky nervovým zakončením poskytuje organismu mnoho informací o vnějším prostředí a chrání jej před ním. Kůže se svými přídatnými orgány, jako jsou chlupy a kožní žlázy, obstarává řadu důležitých funkcí. V kůži se skladuje voda i tuk, tvoří se v ní vitamín D a působí také jako zásobárna vitamínů rozpustných v tucích. Kůže je také důležitým smyslovým ústrojím - jsou v ní nervová zakončení, která přijímají různá podráždění. Kůže se skládá ze tří vrstev - pokožky, škáry a podkoží.Pokožka je na vnější straně kůže, její vrchní vrstva rohovatí a odlučuje se jako jemný kožní prach. Pod pokožkou je škára, která je tvořena svazky kolagenních vláken a cévami. Škára je nejsilnější vrstvou kůže a jsou v ní uloženy chlupové váčky, potní a mazové žlázy, rozvětvený systém cév a nervových zakončení. Podkoží tvoří spodní vrstvu kůže, je tlusté a dovoluje psu pohyb kůže. Jsou zde usazeny zásobní vrstvy tuku s tepelně izolační funkcí. Tukové polštáře se rozprostírají téměř po celém těle.

Srst
Srst je tvořena chlupy o různé délce a tvaru. Srst se značně liší v závislosti na plemenné příslušnosti. Rozdílné je zbarvení, délka, jemnost i postavení chlupů. U hladkosrstých psů vyrůstají chlupy z kůže šikmo, srst je hladká a přilehlá. U hrubosrstých plemen vyrůstají chlupy z kůže strmě, srst odstává a je načechraná.Srst se liší také v závislosti na tělních krajinách, kolem uší je srst jemná, krátká a hustá, na hřbetě je hrubá, hustá a chlupy jsou delší. U hladkosrstých plemen jsou také patrné chlupové víry. Chlup vyrůstá z kořene, který je uložen v chlupovém váčku ve škáře. Podle tvaru a funkce rozlišujeme chlupy krycí, chlupy podsady a chlupy hmatové. Chlupy se shlukují do štětiček vystupujících ze společného ústí chlupových váčků. Štětička je tvořena jedním mohutným krycím chlupem a šesti až osmi tenkými chlupy podsady. Krycí chlup je tlustší, delší a u psa určuje charakter srsti. Jeho kořen zasahuje do podkoží, což umožňuje naježení srsti. Chlupy podsady jsou jemnější, kratší a hustější. Ovlivňují zbarvení srsti a chrání psa proti vnějším teplotám. Hmatové chlupy jsou tlusté a dlouhé, vyrůstají pouze na některých místech, jako na tvářích, horním pysku, horním víčku a pod bradou. Tento typ chlupů doplňuje hmatové orgány v kůži. Společně s nervovými zakončeními v kůži vytvářejí tzv. kožní smysl.


Řez kůží
1. krycí chlup
2. chlupy podsady
3. pokožka
4. mazová žláza
5. potní žláza
6. senzorický nerv


Kožní žlázy
Kožní žlázy se dělí na mazové a potní žlázy. Mazové žlázy většinou ústí do chlupových váčků. Jsou to kulovité váčky o velikosti až 1 mm, žlutooranžové barvy, které svým sekretem chrání chlupy i pokožku před vysycháním. Nevyskytují se na neochlupených částech těla. Kromě těchto mazových žláz se vyskytují ještě samostatné mazové žlázy, které mají samostatné vyústění a představují pachové orgány. Tyto zanechávají dlouhodobé pachové stopy a slouží k identifikaci jedinců, vyhledávání partnerů a značkování revíru. Potní žlázy se podle druhu sekretu dělí na ekkrinní a apokrinní. Ekkrinní potní žlázy se u psa vyskytují pouze na prstových polštářích, jejich funkcí je zvlhčovat povrch nášlapových polštářků a zvyšování přilnavosti. Apokrinní potní žlázy se vyskytují samostatně nebo ústí do chlupových váčků. U psa se objevují ve slabinách, v mezinoží, na pleci a na krku. Jejich sekret obsahuje aromatické látky bílkovinné povahy a jejich aromatické stopy mají podobný význam jako výměšky pachových orgánů.
Význam identifikační, informační, sexuálně vzrušivý, obranně útočný a význam pro značkování teritoria mají transformované mazové a apokrinní potní - aromatické - žlázy. Hojně se u psa vyskytující ušní mazové žlázy produkují červenožlutý ušní maz, který slouží k udržení elasticity bubínku. Na hřbetní části ocasu je shluk pachových žláz, tzv. ocasní orgán, který má značkovací a sexuální význam, ale nevyskytuje se u všech jedinců. Okolo řitního otvoru jsou uloženy řitní žlázy, jejich sekret má dorozumívací funkci při vzájemném očichávání řitní krajiny. Pod kořenem ocasu, ústící na okraji řitního otvoru, jsou uloženy paranální váčky. Jsou velké 12 - 15 mm a jejich činnost se zvyšuje v době říje. Význam jejich sekretu je identifikační a značkovací. V předkožce jsou umístěny předkožkové žlázy, které produkují předkožkový maz a chrání tak sliznici žaludu před poškozením. Mezi kožní žlázy se řadí i žlázy mléčné, které komplexně tvoří vemeno. Každá žláza je na povrchu zakončena drobným strukem.


Řitní žlázy
1. ocas
2. vývody a póry okolořitních žláz
3. paranální váček (po odstranění svěrače)
4. vývod paranálního váčku
5. vnější svěrač řitního otvoru
6. hýžďový sval
7. stehenní sval

Kožní útvary
Ke kožním útvarům patří nášlapové polštáře a prstní pouzdro. Prstní pouzdro tvoří dráp, který se vyskytuje na všech prstech. Dráp je tvořen drápovým rohovým toulcem a drápovou kostí. U psa je dráp pouze obranným ústrojím, protože pes došlapuje na nášlapové polštáře. Nášlapové polštáře jsou neochlupené, zrohovatělé kožní útvary, které jsou tvořeny kůží, podkožním vazivem a tukovým vazivem. Pes došlapuje na polštáře všech čtyř hlavních prstů a na záprstní nášlapový polštář. Drobný nášlapový polštář prvního prstu a zápěstní nášlapový polštář se při chůzi nedotýkají podložky.


Řez prstem
1. spěnková kost - kost prstního článku
2. korunková kost - kost středního prstního článku
3. drápová kost
4. drápový rohový toulec
5. prstní nášlapový polštářek
6. střelková kost
7. sezamská kost
8. vazy drápu